NON-STOP asistence/ Odtahová služba
Tel.: 775 944 626
Kontakt
Klimatizace

Provádíme kompletní servis autoklimatizace včetně testu klimatizace (prevence závad). Plnění klimatizace či doplnění klimatizace provádíme na plně automatickém přístroji s databází vozidel obsluhovaném speciálně vyškoleným personálem. Kompletní servis autoklimatizace zahrnuje diagnostiku závady a její následné odstranění včetně výměny náhradních dílů a profesního poradenství. Pro správnou funkci klimatizace, doporučujeme provádět údržbu klimatizace 1x ročně.